ÜYELİK KOŞULLARI
 

Üyelik İşlemleri
MEYODER’e üye olmak için gerekli koşullar dernek tüzüğünde açıklanmıştır. Buna göre; derneğe üye olmak için yasal engeli bulunmayan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden gerçek ve tüzel kişiler ile mevzuatın ön gördüğü koşulları taşıyan meslek yüksekokulu mezunları ve meslek yüksekokulu mensupları derneğe üye olma hakkına sahiptir.

MEYODER’e üye olmak için öncelikle dernek üyelik formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Forma ek olarak;

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- 1 adet vesikalık fotoğraf,
3- Giriş-üyelik aidat ödentilerine ait banka dekont fotokopisi
eklenerek MEYODER Genel Merkezi adresine posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelerin Yükümlülükleri
Üyelerin yükümlülükleri ödenti verme borcu ve diğer yükümlülükler olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Ödenti verme borcu; yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenen giriş ve yıllık aidat borcu üyeler tarafından verilecektir. Diğer yükümlülükler; üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdür. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesinin güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.