YÖNETİM
 

MEYODER Yönetim Kurulu
Öğr. Gör. Serkan GÖK (Başkan)
Yrd. Doc. Dr. Gonca YILDIRIM  
Öğr.. Gör. Süleyman Sözer KIRCA
Öğr. Gör. Onur KARATAŞ
Rasim Serdar YOLSAL
Sebahattin KUTLU
Öğr. Gör. Fatma Nur KIRALİ

Denetleme Kurulu
Av. Nigar ÇELİK
Prof. Dr. Selami GÖZENÇ
Yrd. Doc. Dr. Güven ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Yedek 
Öğr. Gör. Veli UÇAR?
Öğr. Gör. Murat Aksel AKÇAY

Denetleme Kurulu Yedek
Av. Zeynep AKYAR
Öğr. Gör. Cengiz KASTAN
Öğr. Gör. Özgül YAMAN

Koordinatör
Halil ÖZDEK