BAŞKANDAN
 

Sevgili Gençler,

Küresel ekonominin dünya çapında çalkantılar yaşadığı günümüz koşullarında, örgütlü sivil toplum dayanışması ve fark yaratabilecek eğitimli bireylerin, toplum ve çevremiz için önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır. Bu vizyonla 2007 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu’nun öncülüğünde kurulan derneğimiz bugüne kadar yürüttüğü; eğitim, yardımlaşma, lobicilik, sosyal ve İnsan Kaynakları destek faaliyetleri ile üyeleri için güven veren bir çatıya dönüşmüştür. Derneğimiz önümüzdeki dönemde bu faaliyetlerini arttırarak ve çeşitlendirerek sürdürecektir. 

Siz üyelerimizin rekabet avantajı yakalayabilmesi için çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi en üst düzeyde öğrenip kullanabileceği, bilgiyi üretime dönüştürebileceği, iş dünyasının güçlü firmalarıyla iç içe bulunduğu mesleki uygulama olanaklarını sağlayabileceği bir ortamı sağlamak adına derneğimiz her daim yanınızda olmaya hazırdır.

Gerek meslek yüksek okulu mensubu üyelerimiz, ( ki biz onlara geleceğin mezunları olarak bakıyoruz ), gerekse meslek yüksek okulu mezunu üyelerimizi aynı çatı altında toplayan derneğimiz daha yeni kurulmuş olmasına rağmen hızla büyüyen genç ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. Genç mezunlarımız ve genç mezun adaylarımız ile Türkiye’nin en köklü ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tarih genç mezunlarımızın da, mezun adaylarımızın da sırtlarına zor ve onurlu bir görev yüklemiştir. Çünkü mezunlarımızın kariyer başarıları arkalarından gelecek genç arkadaşlarımız için de referans ve güvence olacaktır.

Ulu önderimizin ilke ve devrimlerinin ışığında aldıkları çağdaş eğitim ile hayata atılan üyelerimizin ülkemizin geleceğinin inşasında büyük payı olacağına bütün kalbimle inanıyorum

Hepinize Saygı ve Sevgilerimle
Öğr. Gör. Serkan GÖK