VİZYON
 

Ulusal ve uluslar arası düzeyde Mesleki Teknik Eğitim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol alan, İş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiştiren meslek yüksekokullarının, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeydeki mesleki ve teknik eğitim projeleri ve işbirlikleri ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan, Meslek Yüksekokulu Mezun ve Mensupları   tarafından tercih edilen lider bir dernek olmak ve dernek üyelerinin gelişimini sağlamaktır.