MİSYON
 
Meslek Yüksekokulları mezun ve mensupları arasındaki dayanışmayı arttırmak, Meslek Yüksekokulları mezunlarının, sosyal ve kültürel aktivitelerini desteklemek, dernek üyelerinin gelişmelerine katkıda bulunmak, mezunlara iş imkanları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak. Üyeler arasındaki iletişimi en üst seviyeye çıkararak, birliktelik ruhunu geliştirmek.

Gönüllülere çalışma olanakları yaratmak, mezun buluşmalarını desteklemek, burs fonları oluşturmak.

Meslek Yüksekokulları mezun ve mensupları arasında mesleki dayanışmayı ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak.